Главно Мени - Македонски

NYM

NYM

Инсталациски кабел со изолација и плашт од PVC маса 300/500V

 

Повеќе: NYM

H05VVH2-F

H05VVH2-F

Флексибилен кабел со паралелно плаштирани жили 300/500 V

Повеќе: H05VVH2-F

H05VV-F

H05VV-F

Флексибилен кабел со изолација и плашт од ПВЦ маса 300/500 V

Повеќе: H05VV-F

Повеќе артикли...

  1. H03VVH2-F
  2. H03VV-F
  3. H03VH-H
  4. H05V-U
link directory